Adatvédelmi nyilatkozat

Az ügyfelek által megadott adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük.

Az adatok kezelése az alább megadott Adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően történik.
Az Aranyelvek Bt.  az ügyfelek adatait a személyes titokra vonaftkozó törvényi előírásoknak megfelelően kezeli.
Adatait marketing célokra csak és kizárólag az Ön által adott felhatalmazások alapján és annak megfelelően használjuk.

1.1 Hírlevél feliratkozás, hírlevél küldés

Az Üzemeltető hírlevelének feliratkozói számára hírlevelet küld ki. A feliratkozás az Üzemeltető honlapján lehetséges. Az Üzemeltető a feliratkozás/visszaigzolás dátumát és a hozzá tartozó IP címet a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően eltárolja.

1.2 Hírlevél leiratkozás, átiratkozás

A feliratkozók számára kiküldött hírlevél egyedi leiratkozó linket tartalmaz. Ha a feliratkozó a továbbiakban nem kíván hírlevelet kapni, az egyedi linkre kattintva leiratkozhat a hírlevélről. Technikai probléma esetén közvetlenül e-mailben is kérheti címének eltávolítását. Amennyiben a feliratkozó egyik hírlevéltípusról a másikra kíván váltani, először törölnie kell meglevő feliratkozását, majd új feliratkozást kezdeményezhet a kívánt hírlevél megjelölésével.

1.3 E-mail címek kezelése, adatvédelmi vonatkozásai

Az Üzemeltető a feliratkozók e-mail címeit csak és kizárólag hírlevelének kiküldéséhez használja, azokat harmadik személynek semmilyen körülmények között át nem adja. Az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében hogy a rendszerben tárolt címek biztonságban legyenek, és harmadik személy ne tudjon azokhoz hozzájutni, illetve azokkal visszaélni.

1.4 Látogatási statisztikák

A www.martonhelga.hu oldalakra látogató Felhasználók számítógépének egyes adatai és IP címei statisztikai és rendszerfejlesztési célból naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat az Üzemeltető kizárólag belső használatú statisztikák készítésére használja fel. Az IP címeket az üzemeltető semmilyen más adathoz nem köti, mely alapján a Felhasználó személye beazonosítható lenne, és harmadik személynek semmilyen formában nem adja át vagy nem teszi elérhetővé.

1.5 Konverziókövető cookie-k

Amennyiben a Felhasználó az Üzemeltető által más honlapon megjelenített hirdetésre kattintva jut el a www.martonhelga.hu honlap valamely oldalára, bizonyos esetekben az Üzemeltető kisméretű, személyes adatokat is tartalmazó adatfájlt (cookie-t) helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie elhelyezésének célja az, hogy az Üzemeltető mérni tudja online hirdetéseinek hatékonyságát.

1.6 Regisztrált Felhasználót felismerő cookie-k

A www.martonhelga.hu honlap foglalási rendszert üzemeltet, aminek használatához regisztráció szükséges. A regisztráció során az Üzemeltető kisméretű, személyes adatokat is tartalmazó adatfájlt (cookie-t) helyez el a Felhasználó számítógépén. A cookie elhelyezésének célja az, hogy a regiszrált Felhasználót ismételt látogatása során felismerje, és számára az azonosítási folyamatot megkönnyítse.

1.7 A cookie-k biztonsági vonatkozásairól

Az Üzemeltető a cookie-kban tárolt adatokat harmadik személynek semmilyen formában nem adja át vagy nem teszi elérhetővé. A Felhasználó böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, hogy az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, és az elhelyezést le is tilthatja. A cookie-kat a rendszer maximum 90 napig tárolja, utána automatikusan törlődnek. A cookie-k a felhasználó számítógépének működését és biztonságát semmilyen szempontból nem befolyásolják és nem veszélyeztetik.

1.8 Regisztrált felhasználók adatainak kezelése

A Felhasználó által a regisztráció során megadott adatokat az Üzemeltető kizárólag abban a körben kezeli és tartja nyilván, amelyhez a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adta. Az Üzemeltető a kezelt személyes adatokat csak azon partnereinek adja tovább, akik a regisztrált Felhasználó által igényelt szolgáltatás teljesítésében részt vesznek. Harmadik személynek az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait semmilyen körülmények között nem adja át vagy nem teszi elérhetővé.

Az Aranyelvek Bt. számára kiemelt fontosságú, hogy a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának megfelelően biztosítva legyen. Az Aranyelvek Bt. kötelezettséget vállal, hogy az ügyfelek személyes adatait a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve kezeli. Az Aranyelvek Bt. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Az ügyfelek által megadott adatokat jogosult az Aranyelvek Bt. kezelni és tárolni.

A feltekenyseg.com (továbbiakban honlap) elnevezésű honlapon található adatok és információk kizárólag figyelemfelkeltési, információs célokat szolgálnak.

Az Aranyelvek Bt. nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban annak működési zavaraiból, a közölt adatok illetéktelen személy által történő megváltoztatásából, információtovábbítási késedelemből, vonal- vagy rendszerhibából, illetve számítógépes vírus által okozottan származnak.

A honlap tartalma, a feltüntetett táblázatok, szövegek, e-bookok a szerzői jogi védelme alatt állnak. Ennek megfelelően az Aranyelvek Bt. írásos hozzájárulása szükséges minden, az internetes honlapról származó tartalom bármilyen publikációban való szerepeltetéséhez, sokszorosításához, másolásához, terjesztéséhez.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát az Aranyelvek Bt. részére a honlapon található űrlapok, regisztrációs oldal, fórum, hírlevél kitöltésével elküldi, vagy a honlapon keresztül e-mailt küld, úgy ezzel hozzájárulását adja, hogy az Aranyelvek Bt. ezen személyes adatokat – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény – az adatrögzítéstől számított 5 évig kapcsolattartási és marketing célra feldolgozza. Az Ön adatait nem adjuk ki harmadik félnek. Ezen idő alatt bármikor előterjesztett írásbeli kérelmére töröljük az Ön személyes adatait nyilvántartásainkból.

Adatvédelmi nyilatkozat kiegészítése a technikai háttérrel kapcsolatos információkkal

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza az Aranyelvek Bt. üzemeltető által működtetett, feltekenyseg.com domainen és aldomainen elérhető weboldalak és szolgáltatások keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A www.martonhelga.hu használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják jelen nyilatkozat feltételeit.
Ezen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a http://martonhelga.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ címen.

Adatkezelő személye

A www.martonhelga.hu használatával, szolgáltatásaival összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az üzemeltető az adatkezelő.
Az üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az üzemeltető ismerheti meg.

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

A feltekenyseg.com böngészése és az onnan történő letöltés, regisztráció vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges.
Az elérhető szolgáltatások egy részének használata azonban személyes adatok megadásához kötött.
A regisztráció során az üzemeltető egyértelműen jelzi a kötelezően megadandó adatokat.
A kötelezően megadandó adatok elsősorban az alábbiak lehetnek:

név
felhasználónév
e-mail cím
weboldal cím
telefonszám
jelszó
lakcím

A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe.
Az adatszolgáltatás, tehát a regisztráció vonatkozásában önkéntes, és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.
Az üzemeltető a szolgáltatás regisztráció nélküli használata esetén is rögzít esetenként bizonyos, a felhasználókhoz kapcsolódó személyes adatokat.
A személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. Mindemellett a felhasználó kérheti regisztrációja, és/vagy adatai törlését.

Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek.
A naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra.
A felhasználók IP címeit az üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

“Cookie”-k és “web beacon”-ök elhelyezése, célja

A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából.
Az adatfájlok használatának eredményeképpen az üzemeltetőhöz került adatokat az üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,
a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.
E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.
Az üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a felhasználó a szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.
A fenti célokból az üzemeltető weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be.
A felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében.
Az adatkezelés célja a szolgáltatás hatékony nyújtása, ezzel kapcsolatos értesítések, felmerült működési problémák elhárítása, felmerült viták rendezése, pontosabb tanács és árajánlat nyújtása, közvetlen üzletszerzés.
Ez utóbbit az üzemeltető kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

Érdeklődésen alapuló hirdetések és a DoubleClick DART cookie

“A DoubleClick DART cookie-t a Google használja az AdSense tartalomhoz hirdetéseket megjelenítő webhelyek hirdetéseinél.
Ha a felhasználók meglátogatnak egy AdSense megjelenítői webhelyet, és akár megtekintenek egy hirdetést, akár rákattintanak egy hirdetésre, egy cookie kerülhet az adott végfelhasználó böngészőjébe.
Az ilyen cookie-kból gyűjtött adatokat a rendszer arra használja fel, hogy segítse az AdSense megjelenítőit a hirdetések jobb kiszolgálásában és kezelésében a webhelyeiken és az interneten.” (Forrás: Google.com – Adsense Súgó)

A Google, mint külső szállító cookie-kat használ hirdetések megjelenítésére a feltekenyseg.com  weblapon.
A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a felhasználók számára a hirdetéseket a feltekenyseg.com és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg.
A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek felkeresésével.
Az feltekenyseg.com semmilyen cookie-ban található adatot felhasználni nem tud, azt kizárólag a Google használja az érdeklődésen alapuló hirdetések pontosabb célzására. A webhelyről begyűjtött felhasználói információk használata az adatvédelmi irányelvek betartásával történik. Az adatokat a Google nem használja fel személyazonosításra, és nem jelenít meg személyes információn alapuló hirdetéseket. A bizalmas adatokon vagy érdeklődési kategórián (pl. faj, vallás, szexuális orientáció, egészség vagy bizalmas pénzügyi kategóriák) alapuló hirdetéseket csak a felhasználó előzetes belegyezésével jelenít meg. A hirdetések megjelenítésénél felhasználjuk a Google Adwords Remarketing listákat.

Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában, csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:
A szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban, az üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.
A szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel is végeztetheti.
Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli. Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.
Az üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.
Záró rendelkezések
Jogok gyakorlása, jogorvoslat
Felvilágosítás

A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni az kapcsolat(kukac)feltekenyseg.com e-mail címen.

Jogorvoslat

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Felelősség

Az üzemeltető a felhasználók által a szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.
Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelenadatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a szolgáltatás használata során kárt okozott, az üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

Módosítás

Az Aranyelvek Bt. fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására.

Aranyelvek Bt.

The following two tabs change content below.

Márton Helga

Latest posts by Márton Helga (see all)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük